MCP-examen
MCP

MCP-examen

dessa Microsoft Certifieringsprovkuponger gäller för de nya rollbaserade examina samt för 70-xxx-, 74-xxx- och MBx-xxx-serieexamina. Rollbaserade grundprov, MOS ( Microsoft kontorsspecialist) eller MTA ( Microsoft Technology Associate) certifieringsprov kan inte tas med hjälp av dessa kuponger.

180.00190.00 MOMS
Menyn