MCP Exam Pack (Inkl. Övningstest och återeragering)
Microsoft MCP-examenspaket

MCP Exam Pack (Inkl. Övningstest och återeragering)

Microsoft Tentamen replay med övningstest innehåller en Microsoft Certifierings-kupong (MCP), en omtagning (om nödvändigt) och en Microsoft Officiell övning testkupong, som drivs av MeasureUp.

270.00280.00 MOMS
Menyn