7: e årliga LLPA Toppmöte i Postojna, Slovenien

7. Årlig LLPA Toppmöte i Postojna, Slovenien

Det är Leading Learning Partners Association ( LLPA ) är glada över att vara värd för sitt7:e årliga medlemstoppmöte i Ljubljana, Slovenien 9–12 oktober 2019.

Ett 70-tal deltagare på exekutiv nivå och ledare från de mest kraftfulla utbildningsföretagen på 5 kontinenter deltar i detta exklusiva årliga evenemang för att upptäcka affärsmöjligheter, utbyta värdefull kunskap, dela idéer samtidigt som de skapar ramverket för framtidssäkrad och störande IT-utbildning. Det här är inte din vanliga död vid PowerPoint-toppmötet som man kan förvänta sig. Detta prestigefyllda evenemang är skiktat med effektfulla interaktiva diskussioner, debatter om kritiska frågor i inlärningsutrymmet, intensiva samarbetshackthons, problemlösning, identifiera och dela lösningar för bästa praxis, brainstorming och innovativt forma framtiden för IT-utbildning och kompetensutveckling tillsammans. Att dela bästa praxis bland de ledande lärande medlemmarna är ett av sätten som LLPA bidrar till att förbättra prestanda, fylla kunskapsluckor, möjliggöra bättre beslutsfattande, uppmuntra ledare och utveckla en stödjande företagsgemenskap.

Under detta evenemang firar vi också framgång genom att dela ut en best practice-utmärkelse till LLPA medlem som accelererade lärandet på ett unikt och framåtstänkande sätt.

Detta evenemang sponsras av ledande organisationer:

Platinum

                                 

Guld

                      

Silver

                      

Menyn