LLPA Hybridutbildning - CEE-partner

REGISTRERA DIG NU
Kurs: AZ-500: Microsoft Azure Säkerhetsteknik
Datum: 2020-09-25
Språk: Engelska
Längd: 1 dag
Beskrivning: Kandidater till denna examen bör ha ämnesexpertis implementera säkerhetskontroller och skydd mot hot, hantera identitet och åtkomst, och skydda data, program och nätverk i moln- och hybridmiljöer som en del av en end-to-end-infrastruktur. Ansvar för en Azure Security Engineer inkluderar att upprätthålla säkerhetshållningen, identifiera och åtgärda säkerhetsproblem genom att använda en mängd olika säkerhetsverktyg, implementera hotskydd och svara på säkerhetsincidenteskalering. Azure Säkerhetsingenjörer fungerar ofta som en del av ett större team som är dedikerat till molnbaserad hantering och säkerhet eller hybridmiljöer som en del av en slut-till-slut-infrastruktur. En kandidat för denna examen bör vara bekant med skript och automatisering, bör ha en djup förståelse för nätverk och virtualisering. En kandidat bör också ha en stark förtrogenhet med molnkapacitet, Azure produkter och tjänster, och andra Microsoft produkter och tjänster.
Menyn