VILKA VI ÄR?

Född i Nederländerna 2013, den Leading Learning Partners Association ( LLPA ) är en global organisation med en närvaro i mer än 55 länder. Vårt uppdrag är att vara den främsta globala molnkompetenstjänster organisation, dedikerade till att tillhandahålla rätt verktyg, utbildningsresurser och tjänster vid rätt tidpunkt för att säkerställa moln färdigheter är tillgängliga för alla och alla när som helst över hela världen.

Vårt omfattande nätverk av betrodda medlemmar - alla ledande IT-utbildningsföretag i sina respektive länder - bidrar till utvecklingen av yrkesverksamma experter som är redo för arbete genom hybridutbildningar, konsulttjänster och certifiering. Tillsammans har våra medlemmar utbildat över 500 000 studenter per år och täcker mer än 90 % av den europeiska BNP:n. LLPA har varit en stolt Microsoft -partner sedan 2013 och samarbetar med många andra leverantörer och institut, bland annat DevOps Institute, Knowledge Pillars, PearsonVUE, Virsoft, Python Institute, DevOps Artisan, AWS, PeopleCert och Media Interactiva.

1
Medlemmar
1M
världens medborgare nå (2 miljarder)
1M
i försäljningsintäkter
1k
studenter per år
1k
Microsoft studenter utbildade per år på auktoriserade kurser

VI ÄR

Åta sig att kvalitet och best-of-breed utbildningslösningar
Din källa till framgångsrika, konsekventa IT-utbildningsprojekt
Menyn