Korzyści z prowadzenia z nami interesów

Członkowie firmy LLPA i jej członkowie rozwijają umiejętności technologiczne dzięki unikalnym i spójnym rozwiązaniom edukacyjnym dla handlu detalicznego, fintechniki, produkcji, edukacji, zdrowia, telemedycyny i innych klientów na całym świecie. Nasze scentralizowane, globalne podejście pozwala klientom na osiągnięcie nauki i cyfrowej transformacji na skalę. W ciągu ostatniego roku LLPA udało nam się obsłużyć ponad 400 organizacji z siedzibą w ponad 40 krajach.

Objęcie (prawie) wszystkich krajów w regionach WE i Europy Środkowej i Wschodniej
Oferowanie jednego punktu kontaktowego dla Państwa projektów szkoleniowych w zakresie IT
Wszyscy nasi Członkowie są dobrze skomunikowani w lokalnych filiach najlepszych dostawców IT (MicrosoftAWS, IBM, VMware, Citrix, Cisco, Symantec, Adobe, Apple).
LLPA oferuje wiodącym dostawcom na całym świecie łatwe zaangażowanie się w międzynarodowe wyzwania
Menu